Τα transfer αποτυπώνουν το σχέδιό τους σε σκληρές κυρίως επιφάνειες. Κόβουμε το σχέδιο που θέλουμε να μεταφέρουμε, αφαιρούμε τη ζελατίνη και το κολλάμε στην επιφάνειά μας (το transfer έχει ήδη κόλλα στη μία του πλευρά). Στρώνουμε καλά ώστε να αποφύγουμε τις φυσαλίδες. Στη συνέχεια, βρέχουμε ένα σφουγγάρι με νερό και ταμπονάρουμε καλά το transfer χωρίς να το τρίβουμε. Μετά από ένα λεπτό περίπου αφαιρούμε σύροντας οριζόντια το λευκό χαρτί και η μεταφορά έχει γίνει. Απομακρύνουμε με χαρτί κουζίνας το νερό που έμεινε στην επιφάνεια.

Φίλτρα