Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε υλικά με τα οποία μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες laser εκτύπωσης πάνω σε άλλες επιφάνειες.

Φίλτρα